Open Menu

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze internetpagina is in de regel mogelijk zonder vermelding van persoonsgerelateerde gegevens. Indien op onze pagina's persoonsgerelateerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, geschiedt dit zo ver dat mogelijk is op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidstekorten kan vertonen. Een complete gegevensbescherming voor toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de binnen het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van niet expliciet gevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen uitdrukkelijk verboden. De providers van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijv. door middel van spam-mails.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgegevens te verzamelen en op te slaan op het moment dat u met de site bent verbonden, om de door u opgevraagde diensten en services ter beschikking te stellen. Sommige cookies worden na uw bezoek automatisch weer verwijderd. Cookies kunnen ook voor derden worden geplaatst.

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • Technische cookies die u bij het navigeren ondersteunen en bij het gebruik van verschillende mogelijkheden of services die door internet worden aangeboden, zoals identificatie van sessies, toegang verlenen tot beveiligde delen, ondersteuning van bestellingen, inkopen, invullen van formulieren, registraties, veiligheid en ondersteuning van functies (video’s, sociale netwerken, etc.).
  • ‘Aanpassings’ cookies die gebruikers toegang geven tot de website op basis van hun voorkeuren (zoals taal, browser, instellingen, etc.).
  • Analyserende cookies die ter verbetering van de website anonieme analyses van het websitegebruik van bezoekers toestaan en die het meten van bezoekersactiviteiten en het vaststellen van navigatieprofielen toestaan.

Door het bezoeken van onze website, stemt u in met ons gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om onze services te verbeteren. We maken gebruik van tools (Google Analytics, Piwik) om anonieme statistische informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van onze websites. Cookies die Google Analytics toegevoegt, zijn onderhevig aan het privacybeleid van Google Analytics. U kunt de cookies van Google Analytics ook uitschakelen. U kunt het plaatsen van cookies via de instellingen van uw browser toestaan of weigeren.

Lijst van procedures overeenkomstig artikel 30 AVG

Wij onderhouden een proceduregids conform de eisen van het AVG. U kunt deze lijst met procedures bij ons opvragen, wij sturen u deze graag toe.

Toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw gegevens

Uw gegevens die via het contact formulier verzameld zijn, worden versleuteld via het SSL-certificaat verzonden. Deze mail wordt permanent opgeslagen bij LEINER. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden in de zin van art. 4 lid 10 AVG. Conform art. 15 AVG heeft u te allen tijde recht op informatie of en in hoeverre LEINER uw gegevens heeft opgeslagen.

Bezwaar en vervallenverklaring

U kunt het gebruik van uw gegevens die niet nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, bijv. het versturen van offerte-informatie, herroepen.
Een bezwaar kan in principe worden tegengesproken voor het volledige gebruik of delen van het datagebruik (bv. het verzenden van product-informatie).
Zolang contractuele diensten moeten worden verleend en wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan slechts gedeeltelijk bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van gegevens. Een bezwaar heeft tot gevolg dat de gegevens reeks dienovereenkomstig wordt gemarkeerd en dus niet langer beschikbaar is voor gebruik.
Volgens artikel 17 van het AVG heeft u het recht te verzoeken dat de door u verzamelde gegevens worden geannuleerd. Voor het annuleren van de gegevens moet aan de volgende vereisten worden voldaan (zie artikel 17, 1 lit. a-f AVG).

  • Er mag geen (actieve) contractuele relatie met LEINER bestaan.
  • Alle wettelijke bewaartermijnen moeten zijn verstreken
  • De betrokkene heeft geen strafrechtelijke procedures tegen of in verband met LEINER
  • LEINER heeft een dataset over de getroffen persoon (personen)

LEINER heeft een bepaalde tijd nodig om bovenstaande eisen te kunnen controleren. Deze tijd bedraagt gewoonlijk 4 weken en kan met opgave van redenen tot maximaal 3 maanden worden verlengd. Als aan alle eisen is voldaan, verwijdert LEINER de gegevens uit de actieve gegevensrecord en stelt de bijbehorende ID (bijv. klant- of medewerkersnummer) in op een "delete list". Deze verwijderingslijst is relevant in het geval van een back-up, zodat de gegevensrecord niet terugkeert naar het systeem na een mogelijk herstel via een back-up. De ID wordt uit de verwijderingslijst verwijderd wanneer er geen relevante back-up beschikbaar is.

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Facebook-plugins (like-button)

Op onze internetpagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS) geïntegreerd. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de 'like-button' ('vind ik leuk') op onze internetpagina. Via onderstaande link krijgt u een overzicht van de Facebook-plugins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze internetpagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server opgebouwd. Op deze wijze krijgt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina bezocht hebt. Als u de Facebook 'like-button' aanklikt terwijl u in uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhouden van onze pagina's met uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw bezoekersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieders van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij naar de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van Facebook onder https://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount kan toewijzen, moet u van tevoren uitloggen.

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze internetpagina om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten in verband met het internetgebruik te verlenen. Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van deze cookies door middel van een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang over alle functies van deze internetpagina kunt beschikken. Bovendien kunt u de transfer van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt de registratie van gegevens door Google Analytics voorkomen, door de volgende link te volgen. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat in de toekomst het vastleggen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.de/intl/nl/policies/. Wij wijzen u erop, dat op deze website Google Analytics uitgebreid is met de code ‘anonymizeIP’, om een anonieme registratie van ip-adressen (zogenaamde ip-masking) te garanderen.

Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens voor het gebruik van Google +1

Verzameling en doorzending van informaties:

Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd publiceren en krijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhouden van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven als informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1's kunnen als opmerkingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, bijvoorbeeld in zoekresultaten of uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties in het internet verschijnen.

Google verzamelt informaties over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minstens de voor het profiel gebruikte naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhouden via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan ook gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van de verzamelde informatie

Naast de hierboven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt de door u beschikbaar gestelde informatie gebruikt in overeenstemming met de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google. Google publiceert eventueel samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers resp. geeft deze door aan gebruikers of partners, bijvoorbeeld publishers, adverteerders of verbonden internetpagina's.

Bronverwijzing: Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens eRecht24, Facebook Disclaimer, Google Analytics Datenschutzerklärung, Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens voor Google +1